Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
M: 091 6252 010
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

Dokumenti i Obrasci > Porezna uprava > POREZ NA DOHODAK

 • File

  DNR

   (84K)
  Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada
 • File

  DOH

   (234K)
  Prijava poreza na dohodak
 • File

  EPOM

   (83K)
  Evidencija o primicima od nesamostalnog rada
 • File

  ID

   (141K)
  Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu
 • File

  IDD

   (127K)
  Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
 • File

  IDD-1

   (203K)
  Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja
 • File

  IP obrazac

   (103K)
  Izvješće o plaći i mirovini
 • File

  MIROVINSKO OSIGURANJE

   (51K)
  Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
 • File

  ST

   (74K)
  Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu