Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
M: 091 6252 010
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

Dokumenti i Obrasci > Porezna uprava > POREZ NA DOBIT

 • File

  OBRAZAC DIVIDENDE

   (133K)
  Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • File

  OBRAZAC KAMATE

   (166K)
  Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • File

  OBRAZAC LICENCE

   (187K)
  Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • File

  OBRAZAC OSTALA DJELA

   (184K)
  Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • File

  PD

   (246K)
  Prijava poreza na dobit
 • File

  POD-BIL

   (521K)
  Bilanca
 • File

  POD-RDG

   (176K)
  Račun dobiti i gubitka